LỜI BÀI HÁT VẾT THƯƠNG CUỐI CÙNG

Người vừa khuyến mãi ta vệt tmùi hương đau và lắng đọng, Chẳng nợ gì nhau, hãy nhằm hồn ta cất cánh cao. Từ vào cuộc vui sẽ chớm nghe lừa dối Che vệt trên nụ môi phần lớn lời yêu sẽ tơi tả. Thà một lần đi mệnh chung cách nhau chừng ngàn đời, Cho lệ này xong xuôi rơi, giờ đồng hồ cười còn vương vãi trên môi. Người nôn nả lên, sắc chưa tàn úa, Mai kiểu mẫu sang cuộc vui, không còn mong hồ hết ngọt bùi. Từ phía trên xa rồi song cánh tay ma, Từ phía trên giã từ khẩu ca điêu ngoa, Từ đây chỉ từ lại bản thân ta Già thêm tuổi phân chia xa, tiếc cho ngày đang qua. Đường tình vừa xa, xác thân nhức rời rã, Nhưng một đợt này thôi, để rồi từ đây im vui. Cuộc đời ảm đạm tênh bắt buộc một mình tìm về. Ta cám ơn bồ đang dìu ta mang đến mộ phần.

Bạn đang xem: Lời bài hát vết thương cuối cùng


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Chỉ Số P/E Là Gì? Cách Tính P/E : Tính Toán Và Cách Dùng (Chuẩn)

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.