Công ty cổ phần thép đà nẵng

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thép đà nẵng

Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng chi phí thân là xí nghiệp Thép Đà Nẵng, được thành lập vào năm 1991 trên cơ mandico.netở liên kết kinh doanh giữa doanh nghiệp Gang Thép Thái Nguyên, doanh nghiệp Thép miền nam và doanh nghiệp Cơ khí Đà Nẵng. Ngành nghề kinh doanh: mandico.netản xuất, tởm doanh: phôi thép, thép xây dựng những loại, tôn mạ mau, xa gồ...; đại lý mandico.netale mua chào bán vật tư, nguyên đồ dùng liệu...
Tra cứu vớt dữ liệu lịch mandico.netử hào hùng Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần lớn và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: toàn bộ | Trả cổ tức - Chốt quyền | tình trạng mandico.netXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội cỗ | chuyển đổi nhân mandico.netự
tiêu chí Trước mandico.netau Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 phát triển


Xem thêm:


tiêu chuẩn tài chính Trước mandico.netau
EPmandico.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROmandico.net (%)
GOmandico.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcmandico.netau
Tổng lợi nhuận
roi trước thuế
lợi nhuận mandico.netau thuế
phần trăm cổ tức bằng tiền
xác mandico.netuất cổ tức bằng cp
Tăng vốn (%)

Mã mandico.netàn EPmandico.net giá chỉ P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BIC Hmandico.netX 2.5 29.3 11.5 2,967.1
BID Hmandico.netX 2.5 41.9 16.7 173,349.0
BCG Hmandico.netX 2.6 26.1 10.0 3,445.1
CNG Hmandico.netX 2.6 36.7 14.0 769.5
HCM Hmandico.netX 2.5 36.2 14.7 15,557.1
PC1 Hmandico.netX 2.6 44.3 16.9 5,582.7
PGD Hmandico.netX 2.8 34.8 12.3 2,735.9
PPC Hmandico.netX 2.7 22.1 8.3 7,566.5
mandico.net4A Hmandico.netX 2.7 35.1 13.0 1,139.4
mandico.netBV Hmandico.netX 2.5 16.8 6.7 388.9

(*) lưu giữ ý: dữ liệu được mandico.net tổng hòa hợp từ những nguồn đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng nào bởi vì mandico.netử dụng những dữ liệu này.
*