Bài hát tình cha của ngọc sơn

Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương và ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu mối cung cấp Suốt đời vì con gian nan, Ân tình đậm sâu bao nhiêu, cha hỡi phụ vương già lốt yêu Và nhỏ nhớ mãi đầy đủ ngày mon qua kỷ niệm năm nào cực nhọc phai trong tâm Nhớ hoài tuổi thơ mặt Cha, khổ cực ngày đêm âu yếm Mong ước ao con được béo khôn Còn nhớ đầy đủ ngày ấy, số đông đêm trường lạnh lẽo Và thân phụ nằm ôm bé sưởi ấm những canh nhiều năm Nhè vơi hôn con và phụ thân khẽ nói: Này con yêu ơi... Nhỏ hãy nhớ.. Hãy nhớ... Lời cha sống vì vậy người và nhỏ hãy chớ bao giờ dối gian Nghèo thì cho sạch sẽ rách làm thế nào cho thơm! phần đông lời của phụ thân năm xưa nhỏ nguyện ghi sâu trong tim cha hỡi thân phụ già lốt yêu...

Bạn đang xem: Bài hát tình cha của ngọc sơn


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.